L-impjieg tiegħek li jmiss fl-avjazzjoni jinsab hawn

Se jeħodlok ftit ħin biss biex tirreġistra d-dettalji tiegħek magħna u membru tat-tim tagħna se jikkuntattjak biex tiddiskutu l-esperjenza tiegħek u kwalunkwe opportunità rilevanti. Grazzi għal Aerviva, tista’ sserraħ moħħok li qed tiġi rrappreżentat minn professjonisti bl-akbar integrità.

Bdoti

Aħna nistgħu ngħinuk tipprogressa fil-karriera tiegħek fil-livelli kollha inklużi bdoti bi klassifikazzjoni tat-tip, Kaptani, l-Ewwel Uffiċjali, Għalliema tat-Titjir, u ħafna rwoli oħra li jtajru linji tal-ajru kummerċjali tal-passiġġieri, inġenji tal-ajru tal-merkanzija u ħelikopters.

Irreġistra profil
Sir af aktar

Ekwipaġġ tal-Kabina

In-network estensiv tagħna fl-industrija tal-avjazzjoni jippermettilna naħdmu bħala speċjalisti fit-tiftix, ir-reklutaġġ u l-għażla tal-ekwipaġġ tal-kabina fl-industrija globali tal-avjazzjoni u tal-linji tal-ajru, u b’hekk nipprovdu aċċess għall-karriera tiegħek li jmiss fl-ajru.

Irreġistra l-profil
Sir af aktar

Professjonist tal-Avjazzjoni / l-Inġinerija

Relazzjonijiet sodi man-negozji globali tal-MRO, il-linji tal-ajru u l-operaturi tas-servizzi fuq l-art jippermettulna nipprovdu opportunitajiet ta’ karrieri għal varjetà ta’ inġiniera, tekniċi, mekkaniċi B1/B2 u rwoli kummerċjali tekniċi oħra fil-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru. Aħna naħdmu wkoll mill-qrib ma’ atturi ewlenin fl-industrija biex nirreklutaw għal operazzjonijiet ta’ titjir, operazzjonijiet fl-ajruporti, rwoli ta’ amministrazzjoni u żvilupp tan-negozju.

Irreġistra l-profil
Sir af aktar

Aerviva — l-għażla tal-professjonisti tal-avjazzjoni

B’aktar minn 10 snin esperjenza fit-twassil ta’ soluzzjonijiet ta’ persunal u reklutaġġ fl-avjazzjoni, għandna l-kapaċità biex nifhmu kif nagħmlu l-affarijiet b’mod differenti mill-kompetizzjoni. Tista’ ssib ħafna kumpaniji tar-reklugġġ ta’ persunal tal-avjazzjoni, iżda biex tqabbel it-talent mal-karrieri fl-avjazzjoni teħtieġ aktar minn sempliċi għarfien tal-industrija f’suq daqstant kumpless.

L-approċċ tagħna ċċentrat fuq il-bniedem biex insibu persunal tal-avjazzjoni u tal-ajruspazju huwa li l-persunal huma bnedmin. Għaldaqstant, nifhmu li hemm passi ewlenin biex niżguraw li l-kandidati jafdawna u jħossuhom fil-kontroll tal-proċess, daqslikieku kienu qegħdin japplikaw għal pożizzjoni direttament. Aħna qegħdin hawn biex ngħinuk u biex nagħmlu l-proċess kemm jista’ jkun bla xkiel meta tkun qed tfittex impjiegi fl-avjazzjoni.

Urġenza

Kemm jekk qed tfittex ir-rwol it-tajjeb kif ukoll jekk qed tistenna tweġiba matul il-proċess ta’ reklutaġġ, aħna nifhmu kemm hija frustranti il-komunikazzjoni bil-mod jew li ma tinżammx aġġornat dwar il-progress tal-applikazzjonijiet. Aħna għandna l-istess rispett għall-kandidati tagħna daqs kemm għandna għall-persunal u l-klijenti tagħna ― b’hekk naħdmu biex ikun hemm il-kollaborazzjoni filwaqt li nibnu relazzjonijiet mill-aqwa.

Trasparenza

Valur fundamentali fin-negozju tagħna huwa li nkunu ċari mal-kandidati tagħna. Aħna se nagħtuk feedback onest kemm mill-perspettiva tagħna kif ukoll mill-perspettiva tal-klijenti msieħba tagħna. Dan huwa kruċjali biex niżguraw li għandek l-informazzjoni t-tajba biex tieħu deċiżjonijiet importanti jew biex ikollok il-passi li jmiss li se jgħinuk itejjeb l-applikazzjonijiet u l-prestazzjoni f’intervisti futuri. Aħna se nagħtuk parir ukoll dwar dak li verament nemmnu li huwa tajjeb għalik u għall-karriera tiegħek, mingħajr l-ebda aġenda moħbija.

Proattività

Il-persunal tagħna mhux se jkun qed jistenna t-telefown iċempel, jew li tidħol email, jew li titfaċċa opportunità ġdida. Il-prinċipju tagħna huwa li nkunu konnessi sew man-network tagħna f’kull ħin, biex inkunu nafu x’qed jiġri issa u x’sejiġrifil-futur. B’hekk, il-kandidati tagħna huma l-ewwel li jisimgħu dwar l-opportunitajiet ewlenin qabel l-opportunitajiet ta’ xogħol jittellgħu fuq pjattaformi għat-tiftix tal-impjiegi u pjattaformi diġitali oħra.

Jekk dan kollu jinteressak, iżda xorta trid tisma’ direttament dwar kif in-nies iħossuhom meta jaħdmu magħna, agħti ħarsa lejn xi wħud mir-reċenzjonijiet riċenti tal-kandidati tagħna u ara kif jikklassifikaw is-servizz tal-klijent tagħna.

X’jgħidu l-kandidati tagħna dwarna

L-Ewwel Uffiċjal A320

“Nixtieq nirringrazzja lit-tim kollu ta’ Aerviva għal dan il-vjaġġ flimkien, u għall-kooperazzjoni u l-għajnuna li tawni meta ffaċċjajna xi intopp xi mkien. Grazzi.”

L-Ewwel Uffiċjal A320

“Dawn l-aħħar 3 snin ta’ ħidma flimkien ipprovdew esperjenza mill-isbaħ għall-ħajti, ix-xogħol u l-iżvilupp personali. Grazzi ħafna tal-opportunità u l-fiduċja li tajtuni. Inthom għamiltu l-ħolm tiegħi realtà. Nittama li nerġgħu niltaqgħu fil-futur.”

L-Ewwel Uffiċjal A320

“Wara 4 snin ta’ ħidma flimkien, verament nixtieq nirringrazzja lil Aerviva għall-appoġġ mill-aqwa li tajtuni. Kien il-pjaċir tiegħi li naqsam dawn is-snin magħkom u nirringrazzjakom li dejjem appoġġajtuni u kontu lesti li tgħinuni. Nispera li nkunu nistgħu nkomplu naħdmu flimkien fil-futur.”

Mistoqsijiet Komuni

X’inhuma l-passi li jmiss jekk nirreġistra l-profil tiegħi ma’ Aerviva?

Meta tirreġistra ma’ Aerviva, it-tim tagħna ta’ speċjalisti tar-reklutaġġ fl-avjazzjoni se jirrevedi l-profil u l-esperjenza tiegħek għal għadd kbir ta’ impjiegi ta’ titjir jew karrieri ta’ appoġġ fl-avjazzjoni. Jekk ikollna opportunità xierqa, jew inkunu nafu li se jkollna waħda dalwaqt, se nikkuntattjawk biex nifhmu l-isfond u r-rekwiżiti tiegħek. Imbagħad nistgħu niddiskutu l-passi li jmiss, jew jekk nistgħux nitkellmu man-network tagħna dwar is-sejba ta’ rwol li jaqbel mal-ambizzjonijiet tiegħek aktar mill-qrib.

Hemm xi tariffi li għandi nħallas għar-reġistrazzjoni?

Le. Mhux se jkollok għalfejn tħallas tariffi lil Aerviva.

It-tariffa tagħna dejjem titħallsu mill-klijenti tagħna li jqabbduna nsibu l-kandidati t-tajbin għar-rwoli tal-avjazzjoni li qed jirreklutaw għalihom.

X’għandi nagħmel jekk ma nara l-ebda rwol xieraq irreklamat fuq is-sit web ta’ Aerviva?

Xi kultant jieħu ftit ta’ żmien biex intellgħu rwoli fuq is-sit web jew jista’ jkun hemm xi kunfidenzjalità li ma tippermettix li nirreklamaw rwoli pubblikament. Ir-reġistrazzjoni tieħu ftit minuti biex ittella’ d-dettalji tal-kuntatt u r-rekwiżiti tiegħek — imbagħad se nikkuntattjawk jekk inkunu nafu b’xi ħaġa adattata immedjatament, jew rwoli li jistgħu jkunu adattati li se jkollna dalwaqt.

M’inhix ċert/a jekk inhix ikkwalifikat/a għar-rwol irreklamat fuq is-sit web ta’ Aerviva, xorta għandi napplika?

Jekk ir-rwol jinteressak, inħeġġuk tirreġistra d-dettalji tiegħek qabel tibagħtilna email. B’dan il-mod, ikollna d-dettalji ewlenin kollha f’idejna waqt li nirrevedu l-esperjenza tiegħek, qabel ma jkollna konverżazzjoni infurmata u produttiva.

X’għandi nagħmel jekk applikajt għal xogħol speċifiku fuq is-sit web ta’ Aerviva iżda għadni ma smajt xejn?

Kif tista’ timmaġina, kultant ikollna mijiet ta’ applikazzjonijiet u mhux dejjem ikun possibbli li nikkuntattjaw lil kull applikant għal kull rwol. Jekk inti kandidat adattat u kkwalifikat għall-pożizzjoni inkwistjoni, x’aktarx li diġà kellimniek. Jekk ma smajtx mingħandna fi żmien ġimagħtejn, huwa probabbli li l-applikazzjoni ma rnexxietx din id-darba, iżda aħna se nagħmlu l-almu tagħna biex inżommuk f’moħħna għal rwoli aktar adattati li jkollna fil-futur qrib.

X’inhuma l-benefiċċji tal-użu ta’ aġenzija tar-reklutaġġ tal-avjazzjoni u tal-ajruspazju?

Kemm jekk qed tfittex impjiegi bħala bdot, ekwipaġġ tal-kabina, jew ta’ inġinerija — ir-reklutaġġ fl-avjazzjoni jista’ jkun xenarju kumpless biex timmanuvrah. Il-headhunters tal-avjazzjoni u l-aġenziji tar-reklutaġġ tal-avjazzjoni mhux biss għandhom kuntatti eċċellenti, iżda għandhom ukoll esponiment għal firxa wiesgħa ta’ rwoli ta’ impjiegi, tipi ta’ karrieri, u jistgħu joffru pariri, appoġġ u gwida eċċellenti.

Il-kumpaniji ta’ kuntratti tal-avjazzjoni jistgħu jgħinuk ukoll biex taċċessa mogħdijiet tal-karriera aktar flessibbli li jaqblu mal-ambizzjonijiet u l-għażliet tal-istil ta’ ħajja tiegħek. L-impjiegi fl-industrija tal-avjazzjoni, u b’mod partikolari l-impjiegi mal-linji tal-ajru, tista’ ma tintaqax magħhom jekk ma jkollokx esponiment għall-opportunitajiet it-tajbin — u huwa hawnhekk fejn aħna nistgħu nżidu valur reali.

Aerviva tirrekluta wkoll għall-industrija tal-ajruspazju?

Iva! Minbarra r-reklutaġġ għall-impjiegi fl-avjazzjoni fl-Ewropa u lil hinn, aħna wkoll ditta tal-persunal għall-impjiegi fl-ajruspazju, inkluża d-difiża tal-ajruspazju.