Konsulenza lill-Klijenti permezz ta’ Deċiżjonijiet Xprunati mid-Data

Intelliġenza tan-Negozju

Nippermettu lill-klijenti tagħna jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar ir-reklutaġġ ma’ kull impjieg.

Aerviva — l-għażla tal-professjonisti tal-avjazzjoni

It-tim speċjalizzat tagħna tal-R & A jtejjeb ir-rakkomandazzjonijiet permezz ta’ rapporti formali, imfassla biex jindirizzaw l-interessi organizzattivi u finanzjarji speċifiċi tal-klijenti tagħna. Din l-analiżi tipprovdi lill-klijenti tagħna b’informazzjoni ewlenija li tippermettilhom jieħdu deċiżjonijiet aktar infurmati, billi jużaw id-data biex jappoġġjaw l-azzjoni t-tajba.

Is-servizzi tagħna jinkludu

Statistika tal-Kuntrattur

Nistgħu niġbru u nanalizzaw data komprensiva dwar il-forza tax-xogħol tiegħek, billi noffru għarfien dwar il-prestazzjoni, il-produttività, u oqsma għal titjib.

Informazzjoni dwar l-għodda ta’ Feedback tal-istħarriġ

Bl-użu ta’ metodoloġiji ta’ stħarriġ avvanzati, nistgħu niġbru u ninterpretaw il-feedback minn firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati, filwaqt li nipprovdu stampa multidimensjonali tal-effettività operattiva ta’ organizzazzjoni.

Monitoraġġ tad-Disponibbiltà tal-Ħiliet Interni

It-tim tagħna kontinwament jevalwa l-ħiliet fl-organizzazzjoni tiegħek, biex jiżgura li int konxju bis-sħiħ tal-kapaċitajiet interni tiegħek u l-lakuni potenzjali.

Aġġornamenti Regolari minn Sorsi Esterni

Nistgħu wkoll inżommek infurmat dwar l-aħħar xejriet, innovazzjonijiet u dinamika kompetittiva fis-settur tiegħek billi nissintetizzaw informazzjoni minn varjetà ta’ sorsi esterni.

Billi nidħlu f’dawn l-oqsma kritiċi, aħna nipprovdu lill-klijenti tagħna b’rakkomandazzjonijiet azzjonabbli mmirati biex itejbu l-proċessi operattivi, iżidu l-effiċjenza, u jiksbu allinjament strateġiku mal-objettivi ġenerali tagħhom.

L-approċċ tagħna mhuwiex biss dwar l-identifikazzjoni ta’ oqsma għal titjib iżda dwar it-trawwim ta’ kultura ta’ evoluzzjoni u adattament kontinwu, filwaqt li jiġi żgurat li l-klijenti tagħna jibqgħu fuq quddiem nett tal-ispeċjalizzazzjonijiet rispettivi tagħhom.

Ikkuntattjana

Tixtieq tkun taf aktar dwar is-servizzi ta’ reklutaġġ rebbieħa ta’ premjijiet tagħna?

Niżżel il-fuljett tagħna

    *Taqsimiet meħtieġa