Całościowe doradztwo w zakresie lotnictwa

Doradztwo w zakresie lotnictwa

Nasze bogate doświadczenie wykracza poza typową rekrutację i obejmuje szereg obszarów branży lotniczej.

Aerviva – wybór profesjonalistów z branży lotniczej

Korzystając z naszego niezrównanego doświadczenia i dogłębnej wiedzy na temat branży lotniczej, możemy się pozycjonować jako lider sektora, świadcząc usługi, które daleko wykraczają poza dobór i mianowanie załogi. Szeroki wachlarz naszych usług ma za zadanie sprostać złożonym wymaganiom branży lotniczej, zapewniając doskonałość operacyjną i strategiczny rozwój.

Nasze usługi obejmują

Doradztwo w zakresie handlu statkami powietrznymi

Zapewniamy specjalistyczne doradztwo w zakresie zakupu, sprzedaży i leasingu statków powietrznych, wspierając naszych klientów w trakcie złożonych transakcji, oferując strategiczne analizy i ocenę ryzyka.

Planowanie floty i wybór statków powietrznych

Nasz zespół udziela wsparcia w obszarze strategicznego planowania i wyboru statków powietrznych do floty klienta, zapewniając zgodność z celami biznesowymi, wymaganiami operacyjnymi i ograniczeniami finansowymi klienta.

Oceny bezpieczeństwa

Realizujemy kompleksowe audyty bezpieczeństwa, oceniając zgodność z normami i przepisami branżowymi oraz identyfikując obszary do poprawy, aby zapewnić jak najwyższe bezpieczeństwo działania.

Nadzór konserwacyjny

Nasze usługi nadzoru konserwacyjnego zapewniają, że statki powietrzne klienta będą utrzymywane zgodnie z najwyższymi standardami, co pozwala ograniczyć czas wyłączenia z eksploatacji i wydłużyć okres użyteczności floty klienta.

Rejestracja i przeniesienie własności statków powietrznych

Udzielamy wsparcia w procesie rejestracji i zarządzania przenoszeniem własności statków powietrznych, zapewniając płynne i zgodne z prawem przenoszenie aktywów.

Logistyka w zakresie dostaw leasingowych i zwrotów statków powietrznych

Zajmujemy się wszystkimi kwestiami logistycznymi od momentu rozpoczęcia do zakończenia leasingu statku powietrznego, aby zapewnić płynne i efektywne przeniesienie aktywów.

Naszym celem jest zwiększenie sprawności operacyjnej, wzmocnienie bezpieczeństwa w lotnictwie, oraz usprawnienie przepływu zadań proceduralnych w branży lotniczej. Zdajemy sobie sprawę ze złożoności i wyzwań stojących przed naszymi klientami i staramy się dostarczać wartościowe, innowacyjne rozwiązania stanowiące zdecydowaną odpowiedź na te wyzwania.

Niezależnie od tego, czy chodzi o optymalizację obsługi floty, poruszanie się w środowisku regulacyjnym czy też zarządzanie przenoszeniem aktywów, nasze kompleksowe podejście zapewnia, że nasi klienci realizują swoje cele strategiczne, jednocześnie utrzymując najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Zapraszamy do kontaktu

Dowiedz się więcej o naszych wyjątkowych usługach rekrutacyjnych

Pobierz naszą broszurę

    *Pola wymagane